1950s Dutch Shipyard Triple Shelving
Click to Zoom

Shown in Rust Iron.