1950s Dutch Shipyard Single Shelving
Click to Zoom

Shown in Rust Iron.