1950s Dutch Shipyard Triple Shelving
Click to Zoom

Shown in Brushed Iron.