Vintage French Farmhouse Flushmount
Click to Zoom

Shown in Grey Enamel.