Vintage French Farmhouse Flushmount
Click to Zoom

Shown in Warm White.