Flatiron Union Stoneware Bottles
Click to Zoom

Shown in White.