Flatiron Union Stoneware Bottles - White
Click to Zoom

Shown in White.