Flatiron Union Stoneware Tumbler - White
Click to Zoom

Shown in White.