Vintage Stripe Flour-Sack Linen Pillow
Click to Zoom